03-07-2024
12:00
ul. Jana Kazimierza 1/5, 85-035 Bydgoszcz

Druga licytacja: Zegarki damskie Burberry Sapphire Crystal i Emporio Armani

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
zegarek damski Burberry Sapphire Crystal używany
900,00zł
450,00zł
1
zegarek damski Emporio Armani używany
900,00zł
450,00zł
1

UWAGI:

Licytowane przedmioty można oglądać pod adresem dłużnika bezpośrednio przed licytacją.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.