16-02-2024
11:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Pierwsza licytacja: Uszkodzony samochód dostawczy Peugeot Boxer 2.0, 2017

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód dostawczy Peugeot Boxer 2.0, CB 248LA, diesel, rok prod. 2017, uszkodzony
24 900,00zł
18 675,00zł
1

UWAGI:

Usterki pojazdu:

- do wymiany jest uszczelka pod głowicą,
- turbina do regeneracji,
- zawieszenie (resory do wymiany)
- opony do wymiany
- chłodnica do wymiany
- wybita szyba


Zgodnie z art. 867 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi w kwocie 2.490,00 zł.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
38 1020 1462 0000 7802 0320 4930

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.