23-10-2019
18:00
Bydgoszcz, ul.Łęgnowska 1/1

Druga licytacja: sprzęt AGD i RTV (Xbox, Nikon, Panasonic, Samsung, Zelmer)

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
telewizor Panasonic 42'
800,00zł
400,00zł
1
TX_P42X10E
telewizor Samsung 26'
200,00zł
100,00zł
1
LE26S818
konspola Xbox One S + 2 kontrolery
600,00zł
300,00zł
1
aparat Nikon Coolpix L340
150,00zł
75,00zł
1
mikrofalówka Zelmer
50,00zł
25,00zł
1

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.