26-05-2023
10:00
ul. Ciechocińska 17, 85-153 Bydgoszcz

Pierwsza licytacja: Samochód osobowy Renault Espace

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód osobowy Renault Escape, nr rej. CIN 71489
3 500,00zł
2 625,00zł
1

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.