04-07-2024
12:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Pierwsza licytacja: Samochód osobowy BMW 318

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód osobowy BMW 318 nr rej. CBY 5731L VIN WBAAL31090JJ53008.1
9 000,00zł
6 750,00zł
1

UWAGI:

Licytowane przedmioty można oglądać pod adresem Kancelarii na 10 min przed licytacją.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
38 1020 1462 0000 7802 0320 4930
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.