13-02-2024
12:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Pierwsza licytacja: Samochód osobowy Audi A4 rok. 2010

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód osobowy Audi A4 rok prod. 2010, nr rej. CB 807PK
24 000,00zł
18 000,00zł
1

UWAGI:

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy
38 10201462 0000 7802 0320 4930


Samochód będzie można obejrzeć na pół godziny przed licytacją na parkingu przed kancelarią.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.