19-07-2019
13:30
Gzin ul. Bohaterów 13

Druga licytacja: Samochód Citroen Berlingo 2002r.

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód Citroen Berlingo 2002r.
1 500,00zł
750,00zł
1

UWAGI:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.