01-03-2023
12:00
89-110 Sadki, ul. Bohaterów 5

Pierwsza licytacja: Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter nr rej. CNA 03984, rok prod. 1999
2 500,00zł
1 875,00zł
1

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.