02-07-2024
12:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Pierwsza licytacja: Samochód ciężarowy Fiat Ducato

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód ciężarowy Fiat Ducato nr rej. SBE 5477E
20 000,00zł
15 000,00zł
1

UWAGI:

Licytowane przedmioty można oglądać pod adresem Kancelarii na 10 min przed licytacją.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.