08-02-2022
10:00
Kancelaria Komornicza ul. Chrobrego 12/1 w Bydgoszczy

Druga licytacja: Piec odlewniczy, hutniczy

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Piec odlewniczy do topienia stopu łożyskowego
5 000,00zł
2 500,00zł
1
Piec hartowniczy LINN Elektro-Therm
8 000,00zł
4 000,00zł
1
Piec odlewniczy do topienia brązu, mosiądzu, aluminium
9 000,00zł
4 500,00zł
2

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.