19-06-2024
11:00
Tarkowo Dolne 55 C, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Druga licytacja: Panele, tunel grzewczy, spajarka do forniru, linia produkcyjna i wózek widłowy

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Zapasy mag. paneli z klikiem,HDF, dł. 1,3m okładzin podłogowych*
75 000,00zł
37 500,00zł
15
Tunel grzewczy BAT FORUM typ STM 58x40 rok prod.2008 nr fabryczny 2168 (używ)
3 150,00zł
1 575,00zł
1
Spajarka do forniru KUPER typ FW/J-920, rok prod. 2008 nr fabryczny 4803/13287, nr fabryczny 4803/13288**
5 040,00zł
2 520,00zł
2
Linia produkcyjna HYDRAPRES SA do prasowania paneli ,rok prod. 2007/2008
250 000,00zł
125 000,00zł
1
Wózek widłowy Still zasilanie LPG prod. lata '90, unieruchomiony
8 100,00zł
4 050,00zł
1

UWAGI:

Licytowane przedmioty można oglądać pod adresem: TARKOWO DOLNE 55 C na 10 minut przed licytacją.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (18/06/2024). Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Bydgoszczy 38 10201462 0000 7802 0320 4930

*) Ilość podana w m2.
**) Cena za sztukę.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.