28-05-2024
14:30
85-390 Bydgoszcz, ul. Owocowa 2

Pierwsza licytacja: Montażownice do kół HOFMANN i Super Automatic Tire Changer T626

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Montażownica do kół (używana) Super Automatic Tire Changer model T626
2 500,00zł
1 875,00zł
1
Montażownica do kół HOFMANN monty super (używana)
2 500,00zł
1 875,00zł
1

UWAGI:

Licytowane przedmioty można oglądać pod w/w adresem na 10 min przed licytacją.

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.