22-06-2021
10:00
Bydgoszcz, ul.B. Chrobrego 12/1

Pierwsza licytacja: Mercedes W203 2003r.

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
Samochód Mercedes Benz W203 2003 r.
10 000,00zł
7 500,00zł
1
nr rej. CSE 02VL

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.