18-07-2023
12:00
ul. Olszynki 30/U2, 86-032 Niemcz

Pierwsza licytacja: Bieżnia Thorn Freewill D230, szafa dębowa dwudrzwiowa

Nazwa przedmiotu
Cena szacunkowa
Cena wywoławcza
Szt.
bieżnia THORN model no. FREEWILL D230
900,00zł
675,00zł
1
szafa dębowa dwudrzwiowa
1 000,00zł
750,00zł
1

Powrót do listy licytacji

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Mr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.